1
Bồn ngâm massage chân Doca sẽ mang đến cho bạn một số bài thuốc chữa đau xương khớp. Xin mời bạn cùng theo dõi và khám phá. 1. Ngải cứu trắng nướng nóng: Lấy lá ngải cứu trắng rửa sạch, cho lẫn muối vào rồi đổ nước nóng lên, sau đó đắp vào khớp. Khi khớp bị sưng, đắp ngải…
What is Pligg?

Pligg is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments